Giới thiệu

Về chúng tôi

Lean and Six Sigma/ Tư vấn Lean và Six Sigma Performance Excellence/ Tư vấn đo lường và đánh giá hiệu năng Balanced Scorecard/ Tứ vấn Thẻ cân bằng điểm Supply Chain management / Tư vấn chuỗi cung ứng TS16949 Core Tools & Related Standards/ Tư vấn hệ thống TS16949 và tiểu chuẩn quản lý liên quan như ISO, SA, OSHAS, CSR . . . Software design and development/ Tư vấn thiết kế và phát triển tích hợp phần mềm. Thiết kế và phát triển LeanERP theo yêu cầu.

Lean and Six Sigma/ Tư vấn Lean và Six Sigma
Performance Excellence/ Tư vấn đo lường và đánh giá hiệu năng
Balanced Scorecard/ Tứ vấn Thẻ cân bằng điểm
Supply Chain management / Tư vấn chuỗi cung ứng
TS16949 Core Tools & Related Standards/ Tư vấn hệ thống TS16949 và tiểu chuẩn quản lý liên quan như ISO, SA, OSHAS, CSR . . .
Software design and development/ Tư vấn thiết kế và phát triển tích hợp phần mềm. Thiết kế và phát triển LeanERP theo yêu cầu.

 • Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục – CiCC đã và đang giúp khách hàng của mình tăng hàng triệu USD lợi nhuận bằng cách tư vấn/ huấn luyện áp dụng triển khai các gói giải pháp tổng thể về cải tiến năng suất chất chất lượng.
 • CiCC là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn và huấn luyện có liên quan đến cải tiến hiệu năng và sự phù hợp với yêu cầu của các chuẩn mực. Chúng tôi đã hỗ trợ hàng trăm khách hàng là các tổ chức/ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả và hiệu lực trong quá trình tích hợp mọi nguồn lực nội bộ và thực hành cải tiến hiệu năng nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược của tổ chức.
 • Thông qua năng lực và quá trình triển khai của chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyển giao rất nhiều các kỹ năng và kiến thức cần thiết, luôn đáp ứng vượt qua mọi mong đợi của khách hàng. Chúng tôi tư tin khẳng định, khách hàng sẽ nhận được các giá trị lớn hơn rất nhiều so với giá trị đầu tư trong ngắn hạn và dài hạn.
 • Bằng cách lựa chọn sản phẩm/ dịch vụ của CiCC, khách hàng được các lợi ích sau:
  • Chúng tôi có khả năng lắng nghe và chuyển giao các giải pháp đầy ý nghĩa
  • Tận dụng lợi thế với phạm vi kinh nghiệm sâu rộng của chúng tôi trong nhiều lĩnh vực
  • Sự cống hiến của chúng tôi sẽ giúp khách hàng xây dựng các chương trình và tự lực vận hành các hoạt động trong tương lại
  • Chúng tôi cam kết đạt tiêu chuẩn và nhất quán trong các dịch vụ và hỗ trợ
  • Thông qua thực thi/ thực hành các mục tiêu nhiều hơn là học thuật
  • Lịch sử của chúng tôi đã đáp ứng và vượt mọi mong đợi từ khách hang
Lean and Six Sigma/ Tư vấn Lean và Six Sigma Performance Excellence/ Tư vấn đo lường và đánh giá hiệu năng Balanced Scorecard/ Tứ vấn Thẻ cân bằng điểm Supply Chain management / Tư vấn chuỗi cung ứng TS16949 Core Tools & Related Standards/ Tư vấn hệ thống TS16949 và tiểu chuẩn quản lý liên quan như ISO, SA, OSHAS, CSR . . . Software design and development/ Tư vấn thiết kế và phát triển tích hợp phần mềm. Thiết kế và phát triển LeanERP theo yêu cầu.

Lean and Six Sigma/ Tư vấn Lean và Six Sigma
Performance Excellence/ Tư vấn đo lường và đánh giá hiệu năng
Balanced Scorecard/ Tứ vấn Thẻ cân bằng điểm
Supply Chain management / Tư vấn chuỗi cung ứng
TS16949 Core Tools & Related Standards/ Tư vấn hệ thống TS16949 và tiểu chuẩn quản lý liên quan như ISO, SA, OSHAS, CSR . . .
Software design and development/ Tư vấn thiết kế và phát triển tích hợp phần mềm. Thiết kế và phát triển LeanERP theo yêu cầu.

Chuyên gia tư vấn

Chuyên gia tư vấn Lean Six Sigma

Chuyên gia tư vấn Lean Six Sigma

Chuyên gia tư vấn Lean Six Sigma

Chuyên gia tư vấn Lean Six Sigma

 • Chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiêm.
  • Dịch vụ tư vấn và huấn luyện của CiCC dựa trên nền tảng của các tập đoàn đa quốc gia, nền tảng kiến thức dựa trên thực hành thực tế, với các chuyên gia giàu kinh nghiệm đã từng làm việc tại các tập đoạn toàn cầu. Các chuyên gia của chúng tôi hầu hết đều có kinh nghiệm hướng dẫn, huấn luyện và đào tạo bao gồm cả vận hành các hệ thống cải tiến như: Lean Six Sigma, Balanced Scorecard, Supply chain, Software design and development.
 • Chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nhiều lịnh vực có các giải pháp phạm vi rộng.
  • Với 7 chuyên gia tư vấn toàn thời gian và hơn 50 chuyên gia làm việc theo từng dự án. Luôn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
   • Chuyên gia tư vấn của CiCC trung bình có từ 10 – 35 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực thương mại/công nghiệp/cơ quan nhà nước
   • Trung bình có hơn 10 năm trong lĩnh vực cải tiến liên tục
   • Hầu hết tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật và công nghệ
   • Nhiều chuyên gia có trình độ thạc sỹ và tiến sỹ
   • Tất cả đều có ít nhất một chứng nhận về Lean Six Sigma
  • Chuyên gia CiCC chủ yếu là người Việt Nam, bên cạnh đó có các chuyên gia nước ngoài. Chuyên gia CiCC có khả năng sử dụng các loại ngôn ngữ như: English, Japanese, Chinese, Korean
 • Chuyên gia chủ chốt của CiCC

Cách thức tiếp cận của chúng tôi

 • Cải tiến bền vững hiệu năng và đo lường mức độ đạt được bằng số.
  • Sự hiểu biết sâu – rộng của chuyển gia là điểm mạnh của CiCC, với các phương pháp luận về cải tiến bền vững hiệu năng, tiến trình làm việc phù hợp và các phương pháp công cụ hữu ích, nhằm giúp khách hàng đạt được các mục tiêu chiến lược, cũng như duy trì thành công hiệu quả và hiệu lực hệ thống sản xuất/kinh doanh.
  • Chuyên gia của CiCC sẽ nhận diện và xác định cách thức nào là tốt nhất và phù hợp nhất với phương pháp luận của cải tiến bền vững hiệu năng. Chúng tôi bắt đầu với quá trình đánh giá và khảo sát hiện trường- hiện vật- hiện trạng (khám bệnh), sau đó cung cấp cho khách hàng một bản báo cáo với đầy đủ các giá trị hiệu năng hiện tại kèm theo và một phác đồ cải tiến. Khi đó chuyên gia CiCC dễ dàng phối hợp cùng với khách hàng để phát triển/ triển khai và cùng nhau tìm ra các lời giải đột phá, tối ưu từ các phương pháp và công cụ tốt nhất.
Lean and Six Sigma/ Tư vấn Lean và Six Sigma Performance Excellence/ Tư vấn đo lường và đánh giá hiệu năng Balanced Scorecard/ Tứ vấn Thẻ cân bằng điểm Supply Chain management / Tư vấn chuỗi cung ứng TS16949 Core Tools & Related Standards/ Tư vấn hệ thống TS16949 và tiểu chuẩn quản lý liên quan như ISO, SA, OSHAS, CSR . . . Software design and development/ Tư vấn thiết kế và phát triển tích hợp phần mềm. Thiết kế và phát triển LeanERP theo yêu cầu.

Lean and Six Sigma/ Tư vấn Lean và Six Sigma Performance Excellence/ Tư vấn đo lường và đánh giá hiệu năng Balanced Scorecard/ Tứ vấn Thẻ cân bằng điểm Supply Chain management / Tư vấn chuỗi cung ứng TS16949 Core Tools & Related Standards/ Tư vấn hệ thống TS16949 và tiểu chuẩn quản lý liên quan như ISO, SA, OSHAS, CSR . . . Software design and development/ Tư vấn thiết kế và phát triển tích hợp phần mềm. Thiết kế và phát triển LeanERP theo yêu cầu.

Lean Six Sigma phối hợp với nhau để tạo thành hệ thống cải tiến tốt nhất

Lean Six Sigma phối hợp với nhau để tạo thành hệ thống cải tiến tốt nhất

Đây là cách thức tiếp cận “động” của chúng tôi: CiCC Sustainable Performance Management, có nghĩa là chúng tôi rất linh hoạt trong việc lựa chọn phương pháp và công cụ tốt nhất và phù hợp nhất ứng với mỗi tình huống của mỗi khách hàng, đảm bảo rằng khách hàng sẽ đạt được kết quả cuối cùng và tiếp tục với tốc độ, mức độ chính xác và vững chắc trong tương lai.

Không chỉ áp dụng tiến trình PDCA truyền thống để giải quyết vấn đền, mà CiCC còn sử dụng tiến trình thực hiện dự án Six Sigma R - DMAIC - V giúp rõ ràng hơn quá trình thực thi dự án

Không chỉ áp dụng tiến trình PDCA truyền thống để giải quyết vấn đền, mà CiCC còn sử dụng tiến trình thực hiện dự án Six Sigma R – DMAIC – V giúp rõ ràng hơn quá trình thực thi dự án

Với đội ngủ gần 50 thành viên chuyên nghiệp về Hệ thống công nghệ thông tin tích hợp, CiCC là đơn vị dẫn đầu Việt Nam về khả năng Tối ưu hóa hệ thống cho khách hàng và tiến tới thế hệ quản trị 4.0. CiCC - LeanERP System.

Với đội ngủ gần 50 thành viên chuyên nghiệp về Hệ thống công nghệ thông tin tích hợp, CiCC là đơn vị dẫn đầu Việt Nam về khả năng Tối ưu hóa hệ thống cho khách hàng và tiến tới thế hệ quản trị 4.0. CiCC – LeanERP System.

Chúng tôi tự hào là đơn vị vừa kết hợp được giữa quản lý và định hướng chiến lược theo Balanced Scorecard vừa là đơn vị hỗ trợ, tư vấn triển khai các chương trình cải tiến tiên tiến theo Lean, Six Sigma, LeanTPM… Ngoài ra chúng tôi còn giúp khách hàng của mình tích hợp hệ thống phần mềm theo LeanERP do chúng tôi thiết kế và phát triển giúp quá trình quản trị và điều hành linh hoạt – hiệu quả và bền vững.

Lĩnh vực phục vụ

 • Mặc dù các cam kết của chúng tôi cho mỗi khách hàng là khác nhau, nhưng sự tập trung của chúng tôi là không hề thay đổi. Nhằm cung cấp sự phát triển bền vững và cải tiến lâu dài.
  • Khách hàng của chúng tôi đến từ nhiều lĩnh vực khách nhau, từ hệ thống ngân hàng và bảo hiểm đến các công ty trong lĩnh vực công nghiệp nặng, cũng như các cơ quan ban ngành nhà nước. Chúng tôi hỗ trợ các tổ chức ở tất cả các phạm vi lớn nhỏ khác nhau.
 • Lĩnh vực bao gồm:
  • Ngân hàng/ tài chính / bảo hiểm
  • Chăm sóc sức khỏe/ bệnh viện/ trường học
  • Tổ chức ban ngành nhà nước
  • Tổ chức phi chính phủ/ tổ chức đầu tư khác
  • Điện và điện tử
  • Sản xuất thiết bị/dụng cụ y tế
  • Dược và công nghệ sinh học
  • Lắp ráp và chế tạo xe máy/ô tô
  • Nhà cung cấp thiết bị trong ngành công nghiệp xe máy / ô tô
  • Sản xuất hàng tiêu dùng
  • Ngành bia/ nước giải khát
  • Ngành sửa và thực phẩm dinh dưỡng
  • Ngành thép và tôn
  • Ngành in/ bao bì/ nhựa
  • Ngành cung cấp dụng cụ và thiết bị xây dựng/ vật liệu xây dựng
  • Cáp viễn thông và cáp điện
  • Chế biến thủy hải sản

Đối tác của chúng tôi

 • CiCC là đối tác tin cậy của các tập đoàn tư vấn toàn cầu, CiCC hợp tác sâu rộng với các tổ chức tư vấn uy tín và các chuyên gia giàu kinh nghiệm về các lĩnh vực liên quan đến Lean Six Sigma, Balanced Scorecard, Supply chain, Software design and development.
 • Các đối tác của CiCC gồm:

  Khi khách hàng có yêu cầu Chuyên gia theo vùng lãnh thổ; CiCC sẵn sàng phối hợp thực hiện dự án với mong muốn Win -Win for Highest Clients Value

  Khi khách hàng có yêu cầu Chuyên gia theo vùng lãnh thổ; CiCC sẵn sàng phối hợp thực hiện dự án với mong muốn Win -Win for Highest Clients Value

Dịch vụ tư vấn / huấn luyện của chúng tôi

 • Dịch vụ tư vấn và huấn luyện của CiCC dựa trên nền tảng kinh nghiệm từ các tập đoàn đa quốc gia, nền tảng kiến thức dựa trên thực hành thực tế, với các chuyên gia giàu kinh nghiệm đã từng làm việc tại các tập đoạn toàn cầu. Các chuyên gia của chúng tôi hầu hết đều có kinh nghiệm hướng dẫn, huấn luyện và đào tạo bao gồm cả vận hành các hệ thống cải tiến như: TPM, Lean Six Sigma, Balanced Scorecard, Supply chain, Software design and development (CiCC – Lean ERP system).

Consulting Services

 1. Lean and Six Sigma
 2. Performance Excellence
 3. Balanced Scorecard
 4. Supply Chain management
 5. ISO/TS16949 Core Tools & Related Standards
 6. Software design and development

 

Training and Coaching Solutions

 1. On – Site Training
 2. Public Training
 3. Coaching Services
 4. Rent a Lean Six Sigma Black Belt
 5. Lean Six Sigma Project Management

Curriculum Development and Customization

 1. Step 1: Identify requirements
 2. Step 2: Propose training curriculum
 3. Step 3: Develop training curriculum
 4. Step 4: Final delivery

 

 

Software Design and Development

 1. CiCC development of a software for our client base on what we have been optimization after Lean Six Sigma training and consulting.
 2. CiCC software compliance with ERP system
 3. CiCC-LeanERP System

 

Các dịch vụ chính mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng:

  1. Lean and Six Sigma/ Tư vấn Lean và Six Sigma
  2. Performance Excellence/ Tư vấn đo lường và đánh giá hiệu năng 
  3. Balanced Scorecard/ Tứ vấn Thẻ cân bằng điểm
  4. Supply Chain management / Tư vấn chuỗi cung ứng
  5. TS16949 Core Tools & Related Standards/ Tư vấn hệ thống TS16949 và tiểu chuẩn quản lý liên quan như ISO, SA, OSHAS, CSR . . .
  6. Software design and development/ Tư vấn thiết kế và phát triển tích hợp phần mềm. Thiết kế và phát triển LeanERP theo yêu cầu.

Chúng tôi đang phục vụ ai

 

Lean and Six Sigma/ Tư vấn Lean và Six Sigma Performance Excellence/ Tư vấn đo lường và đánh giá hiệu năng Balanced Scorecard/ Tứ vấn Thẻ cân bằng điểm Supply Chain management / Tư vấn chuỗi cung ứng TS16949 Core Tools & Related Standards/ Tư vấn hệ thống TS16949 và tiểu chuẩn quản lý liên quan như ISO, SA, OSHAS, CSR . . . Software design and development/ Tư vấn thiết kế và phát triển tích hợp phần mềm. Thiết kế và phát triển LeanERP theo yêu cầu.

Lean and Six Sigma/ Tư vấn Lean và Six Sigma Performance Excellence/ Tư vấn đo lường và đánh giá hiệu năng Balanced Scorecard/ Tứ vấn Thẻ cân bằng điểm Supply Chain management / Tư vấn chuỗi cung ứng TS16949 Core Tools & Related Standards/ Tư vấn hệ thống TS16949 và tiểu chuẩn quản lý liên quan như ISO, SA, OSHAS, CSR . . . Software design and development/ Tư vấn thiết kế và phát triển tích hợp phần mềm. Thiết kế và phát triển LeanERP theo yêu cầu.

Lean and Six Sigma/ Tư vấn Lean và Six Sigma Performance Excellence/ Tư vấn đo lường và đánh giá hiệu năng Balanced Scorecard/ Tứ vấn Thẻ cân bằng điểm Supply Chain management / Tư vấn chuỗi cung ứng TS16949 Core Tools & Related Standards/ Tư vấn hệ thống TS16949 và tiểu chuẩn quản lý liên quan như ISO, SA, OSHAS, CSR . . . Software design and development/ Tư vấn thiết kế và phát triển tích hợp phần mềm. Thiết kế và phát triển LeanERP theo yêu cầu.

Lean and Six Sigma/ Tư vấn Lean và Six Sigma Performance Excellence/ Tư vấn đo lường và đánh giá hiệu năng Balanced Scorecard/ Tứ vấn Thẻ cân bằng điểm Supply Chain management / Tư vấn chuỗi cung ứng TS16949 Core Tools & Related Standards/ Tư vấn hệ thống TS16949 và tiểu chuẩn quản lý liên quan như ISO, SA, OSHAS, CSR . . . Software design and development/ Tư vấn thiết kế và phát triển tích hợp phần mềm. Thiết kế và phát triển LeanERP theo yêu cầu.

Lean and Six Sigma/ Tư vấn Lean và Six Sigma Performance Excellence/ Tư vấn đo lường và đánh giá hiệu năng Balanced Scorecard/ Tứ vấn Thẻ cân bằng điểm Supply Chain management / Tư vấn chuỗi cung ứng TS16949 Core Tools & Related Standards/ Tư vấn hệ thống TS16949 và tiểu chuẩn quản lý liên quan như ISO, SA, OSHAS, CSR . . . Software design and development/ Tư vấn thiết kế và phát triển tích hợp phần mềm. Thiết kế và phát triển LeanERP theo yêu cầu.

Lean and Six Sigma/ Tư vấn Lean và Six Sigma Performance Excellence/ Tư vấn đo lường và đánh giá hiệu năng Balanced Scorecard/ Tứ vấn Thẻ cân bằng điểm Supply Chain management / Tư vấn chuỗi cung ứng TS16949 Core Tools & Related Standards/ Tư vấn hệ thống TS16949 và tiểu chuẩn quản lý liên quan như ISO, SA, OSHAS, CSR . . . Software design and development/ Tư vấn thiết kế và phát triển tích hợp phần mềm. Thiết kế và phát triển LeanERP theo yêu cầu.

Liên hệ với chúng tôi

Lean and Six Sigma/ Tư vấn Lean và Six Sigma Performance Excellence/ Tư vấn đo lường và đánh giá hiệu năng Balanced Scorecard/ Tứ vấn Thẻ cân bằng điểm Supply Chain management / Tư vấn chuỗi cung ứng TS16949 Core Tools & Related Standards/ Tư vấn hệ thống TS16949 và tiểu chuẩn quản lý liên quan như ISO, SA, OSHAS, CSR . . . Software design and development/ Tư vấn thiết kế và phát triển tích hợp phần mềm. Thiết kế và phát triển LeanERP theo yêu cầu.

Lean and Six Sigma/ Tư vấn Lean và Six Sigma
Performance Excellence/ Tư vấn đo lường và đánh giá hiệu năng
Balanced Scorecard/ Tứ vấn Thẻ cân bằng điểm
Supply Chain management / Tư vấn chuỗi cung ứng
TS16949 Core Tools & Related Standards/ Tư vấn hệ thống TS16949 và tiểu chuẩn quản lý liên quan như ISO, SA, OSHAS, CSR . . .
Software design and development/ Tư vấn thiết kế và phát triển tích hợp phần mềm. Thiết kế và phát triển LeanERP theo yêu cầu.