Six Sigma và Lean áp dụng thế nào cho phù hợp

Các vấn đề và các cơ hội được nhận diện để cải tiến tại các Doanh nghiệp đang được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó. Cây Six Sigma và Lean cho chúng ta một cái nhìn trực quan về các vần đề chúng ta đang gặp phải trong việc lựa chọn các phương pháp và công cụ khác...

CiCC – Chương trình huấn luyện Public quý Q4.012

1.   Link Download chương trình: CiCC-TPM_LEAN_6SIGMA-Chuong trinh huan luyen Public Q4_2012.pdf 2.   Link Download phiếu đăng ký tham dự khóa học: CiCC Form dang ky.doc Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục-CiCC đã và đang giúp khách hàng của mình tăng hàng triệu USD...