Centerlining (Chuẩn Hóa)

Centerlining (tạm dịch Chuẩn Hóa) là một hệ phương pháp nhằm giảm hao hụt sản phẩm, giảm độ dao động của quy trình (cả chất lượng và sản lượng) và tăng hiệu suất sử dụng máy. Điều này đạt được chủ yếu là nhờ vào việc nhận dạng các thông số quy trình chủ chốt....

Phương pháp 6-Sigma và Thiết kế thử nghiệm (DOE)

6-Sigma đang dần được xem là một phương pháp tiếp cận hiệu quả cho việc cải thiện kết quả kinh doanh của các tổ chức, công ty. Danh sách các công ty chủ động áp dụng 6-Sigma càng ngày càng mở rộng ra nhiều lĩnh vực, từ các ngành công nghiệp như Celanese, Caterpillar,...